Μπορεί να είναι ενδιαφέρον:

Candid - Με αγάπη

Μου αρέσει να βλέπω και εκεί: